Prijava rada

Pozivaju se svi potencijalni autori da prijave svoje radove.

Postupak prijave i prihvaćanja radova odvija se u dva koraka:

  1. Prijava sažetka rada

Radovi koji se predlažu za konferenciju moraju biti temeljeni na aktualnim i izvornim istraživanjima autora. 

Sažetci se šalju isključivo korištenjem sustava upravljanja konferencijom EasyChair.

Kod prijave u sustav EasyChair potrebno se registrirati odabranim imenom i zaporkom (koautori rada ne trebaju se posebno prijavljivati u sustav jer ih registrira glavni autor prilikom prijave sažetka u sustav). Molimo zapamtite vaše ime i zaporku za ulaz u sustav EasyChair. Sustav vam omogućuje praćenje zbivanja s vašom prijavom sažetaka i radova i komunikaciju s organizatorima.

  1. Prihvaćanje rada

Ako je rad pozitivno ocijenjen od strane dva neovisna recenzenta (po jedan domaći i strani), autor će biti pozvan da dostavi cjeloviti rad u predviđenom roku.

Cjeloviti radovi dostavljaju se putem emaila na dtzsb@unisb.hr u doc/docx formatu. 

Za pripremu cjelovitog rada molimo koristiti predložak.

Za pripremu prezentacije rada molimo koristiti predložak.

EasyChair link: https://easychair.org/conferences/?conf=sbz2023

Skip to content