SBZ 2019 – Zahvala svim sudionicima savjetovanja

Poštovane kolegice i kolege,

sa zadovoljstvom vas mogu izvjestiti da je i ovo tradicionalno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2019 proteklo u skladu s planiranim programom na zadovoljstvo svih nas.

Ovim putem želim se zahvaliti svim sudionicima savjetovanja koji su dali svoj doprinos da ono bude aktualno, zanimljivo i u većini dijelova atraktivno.

Zahvaljujem se ino-partnerima koji su savjetovanju dali međunarodni status, znanstvenicima i inženjerima  koji su prezentirali dio svojih istraživanja i  iskustava kroz objavljene radove, kao i sudionicima koji su i ovoga puta na svoj način upotpunili ovaj skup.

Posebno hvala izlagačima opreme, dodatnih i pomoćnih matreijala koji su upriličili impozantnu izložbu a neki od njih i pokazali opremu u funkciji.

Vjerujemo da su i mnogobrojni ostali uvaženi gosti uvidjeli značaj ovakvih događaja te da su studenti i učenici srednjih škola dobili nove spoznaje iz struke  te ideje za buduće seminarske i diplomske radove.

Za istaknuti je da se na web stranici https://www.sfsb.unios.hr/dtzsb mogu naći znanstveno–stručni radovi kako sa ovoga tako i svih naših dosadašnjih savjetovanja kao i sve informacije DTZ-u Slav. Brod.

Koristim ovu priliku za najavu idućeg savjetovanja, SBZ 2021, kojim će biti obilježeno 100 godina od osnivanja tvornice Đure Đaković s mogućim naslovom „Đuro Đaković jučer – danas – sutra“.

Svi ste dobro došli u Slavonski Brod!

Predsjednik Organizacijskog odbora
Božo Despotović
Slav. Brod, 30.10.2019. god.


Dear Colleagues,

I am pleased to inform you that this traditional SBZ 2019 scientific and professional conference has passed in accordance with the planned program to the satisfaction of all of us.

I would like to thank all the participants of this conference who made their contribution to keep it current, interesting and in most parts attractive.

I would like to thank the foreign partners who helped us to make it international, the scientists and engineers who presented their research and experience through the some published works, as well as the other participants who gave their great contribution to this conference.

Special thanks to the exhibitors of the equipment, additional and auxiliary materials who organized the impressive exhibition and some of them showed the equipment in operation.

We believe that many other distinguished guests have realized the importance of such events and that students and high school students have received new insights from the profession and ideas for future seminars and graduate papers.

It is worth pointing out that you can find scientific and professional papers of this conference and our previous conferences as well as all information about DTZ Slav. Brod on our website https://www.sfsb.unios.hr/dtzsb

I take this opportunity to announce the next our conference, SBZ 2021, which will mark the 100th anniversary of the founding of the Đuro Đaković factory with the possible title “Đuro Đaković yesterday – today – tomorrow”.

You are all welcome to Slavonski Brod!

Chairman of the Organizing Committee
Božo Despotović
Slav. Brod, 30/10/2019.

Skip to content